Giao thông nội khu thuận tiện là một điểm mạnh trong thiết kế kiến trúc của Xuân Mai Thanh Hóa. Các trục giao thông nội khu của dự án và lộ giao thông từ sảnh đón tiếp, hành lang, thang máy và đến từng

Giao thông nội khu thuận tiện là một điểm mạnh trong thiết kế kiến trúc của Xuân Mai Thanh Hóa. Các trục giao thông nội khu của dự án và lộ giao thông từ sảnh đón tiếp, hành lang, thang máy và đến từng căn hộ đều được quy hoạch mạch lạc, đồng bộ

Xuân Mai - Tower Thanh Hóa

Kiến tạo giá trị cuộc sống